16 april jongstleden hield Christelijke gemengde zangvereniging Excelsior haar voorjaarsconcert. Dit concert stond na de pauze in het teken van het 600 jarig bestaan van onze gemeente Nijkerk. Onder leiding van Ineke Bos Strootman, werden er traditionale volks-liederen gezongen evenals het Nijkerk volkslied.

Geslaagd voorjaars concert 2013 Excelsior Nijkerk

De bezoekers aan het concert waren in grote getalen gekomen, wat bleek uit het aantal van een kleine 400 aanhorende. Het koor heeft het concert gebracht in samenwerking met Hans Veldhuizen (piano), Herman Reijers (orgel) en het Hidi Bras koperquintet.

Het eerst volgende concert van Excelsior zal geven is in Katwijk, alwaar Excelsior haar medewerking verleent aan het massale zang evenement ten behoeve van het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Dit concert zal op 8 juni 2013 worden gehouden in Katwijk.